Liiketoiminnan suunnittelu, ohjaus ja konsolidointi

Liiketoiminnan kilpailuedut löytyvät selkeistä päätöksistä ja niiden toteutumisen seurannasta. Tämä vaatii informaatiota oman toiminnan ja ympäristön kehittymisestä.

Tietoa tarvitaan jokapäiväisen operatiivisen toiminnan ja suorituskyvyn ohjaamiseen (EPM, Enterprise Performance Management) sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja ennustamiseen. Onnistunut ja luotettava suunnittelu ohjaa käytännön tekemistä ja tukee näin yrityksen strategiaa.

Rullaava ennustaminen ja ajuripohjainen suunnittelu

Rullaava ennustaminen, budjetointi ja ajuripohjainen suunnittelu

Invencon toteuttamat suunnitteluratkaisut sisältävät asiakaskohtaisesti räätälöityjä myynnin, kiinteiden ja henkilöstökulujen, investointien, sisäisten erien ja taseen ennustemalleja.

Myyntiä suunnitellaan usein tuote- ja asiakaskohtaisesti volyymin ja hinnan kautta. Kiinteitä kuluja voi suunnitella suoraan tileille tai ajureihin perustuvilla laskentasäännöillä ja malli sisältää vyörytykset. Henkilöstön ja investoinnin suunnitteluun löytyy Invencon omia parhaiden käytäntöjen standardimalleja.

Tuloslaskelmayhteenvedot ja tarvittavat muut raportit sekä automaattinen tietojen integrointi lähdejärjestelmiin ja tietovarastoihin kuuluvat myös ratkaisuihin.

Sales & Operations Planning

Sales & Operations Planning

Invenco vie omalla S&OP-mallilla yrityksesi operatiivisen suunnitteluprosessin nykyistä pidemmälle integroimalla siihen talouden suunnittelun. Miksi yrityksesi tarvitsee Sales and Operations Planning ‑prosessia ja siihen kunnon työkalua? Tutustu faktoihin ja Invencon malliin.

Tekoäly ja koneoppiminen talouden suunnittelun tukena (tukiäly)

Tekoäly ja koneoppiminen talouden suunnittelun tukena (tukiäly)

Edustamassamme Jedox-järjestelmässä on kolme valmista koneoppivaa Jedox AIssisted™ Planning ‑mallia tietojen analysointia ja putsaamista, myynnin ja kustannusten ennustamista sekä asiakaspysyvyyden ja kannattavuuden analysointia varten. Valmismallien käyttövoima on organisaatiosi data.

Edellä mainittujen käyttötapausten lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia myyntiliidien voittotodennäköisyyttä tai jonkinlaista luokittelua potentaalisiin ja ei-potentiaalisiin asiakkaisiin. Tukkumyyntityyppisessä tapauksessa varsinaisen loppuasiakkaan ja markkinan parempi ymmärrys on taatusti hyödyllistä ja uskon, että kaikkia kiinnostaa nykyisten asiakkaiden pysyvyyteen vaikuttavat tekijät.

Taloushallinnon käyttötapauksia voisivat olla laskujen tiliöinti ja reititys, kustannusten poimiminen laskulta tai ostotilaukselta ennen varsinaista laskujen hyväksyntäprosessia ja kirjaamista tai palkkojen oikeellisuuden analysointi. Riskienhallinnan näkökulmasta taas voitaisiin koneen antaa validoida uudet toimittajat ja asiakkaat.

<