Kassavirtaseuranta on yrityksen elinehto

kassavirtasuunnittelu kassavirta rahoitusennuste taloussuunnittelu Invenco Fouga

Kassanhallinta on korvaamaton työväline yritysten jokapäiväisten haasteiden lisäksi myös strategisiin kysymyksiin.

Tuloksen, myynnin ja kustannusten seurannan kehitys on arkipäivää lukuisissa yrityksissä. Vaikka tuloslaskelma on tärkeä liiketoiminnan ohjauksen työkalu, ei se anna vastauksia kaikkiin tärkeisiin yrityksen lyhyen ja pitkän aikavälin kysymyksiin.

Siksi kassavirran seuranta ja kassan ennustaminen ovat myös tärkeitä yrityksen ohjauskeinoja. Kassavirrat paljastavat monia sellaisia asioita yrityksen tilanteesta, mitä tulos ei paljasta.

 

Kassanhallinta on paljon muutakin kuin maksuvalmiuden varmistamista

Tuloslaskelma ei sisällä tietoa yrityksen kassavirroista. Kassavirtalaskelmia tarvitaan, koska ne antavat arvokasta lisätietoa yrityksen todellisista syy-seuraussuhteista, kertoo Wiseo Taloushallinnon toimitusjohtaja Marko Lehtonen.

Lehtonen antaa näistä syy-seuraussuhteista havainnollisen esimerkin: yritys saattaa olla tilanteessa, jossa tulos ei riitä velkojen maksuun tai rahavarat ovat jääneet kiinni myyntisaamisiin huonon perinnän vuoksi.

Kassanseuranta ohjaa taloushallinnon perusprosesseja, kuten laskutusprosesseja, perintää tai maksujen hoitoa, mutta se toimii myös suurempien kokonaisuuksien tukena.

Lehtonen listaa esimerkiksi seuraavia kysymyksiä, joihin kassavirtaseuranta antaa vastauksia:

  • Miten rahavarat riittävät menojen maksuun?
  • Miten rahavarat riittävät vieraan pääoman maksuun?
  • Kuinka paljon voimme nostaa osinkoja?
  • Voidaanko sijoittaa tuotekehitykseen?
  • Pitäisikö investoida tuotannon tehostamiseen?
  • Millä volyymilla voidaan panostaa

Kassan seuranta on siis keskeinen tiedolla johtamisen työväline. Rahan riittävyyden varmistaminen on yritysjohdon tärkein tehtävä, Lehtonen painottaa. Ennusteet varmistavat yrityksen taloudellisen tilanteen, antavat aikaa reagoida vaihtuviin tilanteisiin.  

Kassahallinta on Lehtosen mukaan myös riskienhallinnan työväline ja se helpottaa esimerkiksi strategisten toimintojen valintaa ja seurantaa. Ko. strategisia valintoja voivat olla esim. investoinnit ja yrityskaupat.

 

Invenco ja Wiseo kehittivät käyttökelpoisen kassanhallinnan ratkaisun

Lehtosen mukaan kassanhallinnan perusta on toteutunut historiatieto, jota täydennetään nykytilan luvuilla ja tulevaisuuden ennusteilla.

Kassahallinta toimii osana muita järjestelmiä ja se liittyy keskeisesti myös taserakenteen hallintaan.

Wiseo ja Invenco ovat yhdessä kehittäneet monipuolisen, mutta samalla helposti ymmärrettävän kassavirtaseurannan mallin.

Wiseo/Invenco -malli koostuu kolmesta elementistä: historiatiedosta, nykytilasta ja ennusteista. Kassavirtamalli on käytännössä toteutettu Jedox-suunnittelujärjestelmällä. Jedoxin avulla malliin saadaan ladattua toteumatietoja useista lähteistä, ja Jedoxin avulla dataa voidaan täydentää kassavirtamallin edellyttämillä tiedoilla.

Jedox on moderni ja monipuolinen pilvipohjainen liiketoiminnan suunnitteluratkaisu.

Samassa paketissa on raportoinnin, analysoinnin, visualisoinnin ja suunnittelun ominaisuudet, kuten esimerkiksi budjetointi ja rullaava ennustaminen.

Invencon yhteistyökumppani Wiseo hoitaa taloushallinnon pakolliset toiminnot vaivattomiksi. Wiseon osaaminen sähköisten palveluiden käytössä tukee yrityksen liiketoiminnan tehokasta kehittymistä. Wiseo jalostaa tietoa päätöksenteon tueksi ja pystyy tarjoamaan apua monimutkaisissa liiketoiminnan päätöksissä.

Haluatko tietää lisää Wiseon ja Invencon kassavirtasuunnittelun ratkaisusta? Ota yhteyttä.

Jaa

Ota yhteyttä