Yhdistä Power BI:n raportointi ja suunnittelu yhteen paikkaan Jedoxin avulla

Invenco Jedox InPlanner CPM konsolidointi analytiikka

”Päivitin luvut ERPissä, milloin päivitetyt tiedot näkyvät raportilla?” on yleinen kysymys raportointiin ja suunnitteluun liittyen.

Yhdistämällä Power BI ja Jedox yhdeksi sovellukseksi, kaikki syötetyt tiedot näkyvät käyttäjälle heti.

Power BI:n vahvuudet ja Jedoxin tuoma lisäarvo raportoinnille samassa sovelluksessa

Power BI on saavuttanut suuren suosion sen helppokäyttöisyydellä ja käytettävyydellä. Power BI toimii hyvin raportointityökaluna, kun halutaan esittää olemassa olevaa dataa visuaalisessa muodossa. Gartner onkin arvioinut Power BI:n johtavana teknologiana analytiikka ja business intelligence sovelluksena.

Kiistatta voidaan sanoa Power BI:n olevan tässä kategoriassa muita edellä. Raportointi ei ole pelkästään datan visualisointia, vaan keskeisenä osana siihen kuuluu suunnittelu, joka ei ole Power BI:n vahvuusalue. Jedox vastaa näihin tarpeisiin ja se onkin palkittu johtamis-, raportointi- ja suunnitteluratkaisuna kolmena vuonna peräkkäin Dresner Advisory Services -yhtiön  tutkimuksissa. Nämä kaksi huipputeknologiaa ovat yhdistettävissä, minkä avulla raportointi- ja suunnitteluratkaisut pystytään kehittämään asiakastarpeita vastaaviksi tehokkaammin– kaikki yhdessä paikassa. Miten tämä on mahdollista, kerromme siitä seuraavaksi tekemämme demon kautta.

Suunnittelu ja raportointi Power BI:n kautta

Kuten aiemmin mainitsimme, Power BI ei tue lukujen syöttämistä ja muokkaamista käyttöliittymän kautta. Power BI on yhdistettävissä Jedoxiin, mikä mahdollistaa suunnittelun ja raportoinnin yhdessä paikassa. Kuvasta 1 on nähtävissä Jedox-integraatio (inPlanner) yhdistettynä Power BI –raportin kanssa.

Invenco FastClosen avulla käyttäjä pystyy syöttämään ja päivittämään tiedot siten, että datat sekä olemassa oleva raportti päivittyy heti kun käyttäjä on syöttänyt raportilla.

Teimme tästä esimerkkivideon, miten tiedot päivittyvät olemassa olevalle raportille tietojen syöttämisen jälkeen.

Mikäli haluat kuulla enemmän, miten teidän organisaatiossa suunnitelua ja raportointia voitaisiin viedä eteenpäin, ota yhteyttä Invencon asiantuntijoihin!

Terveisin,

Miikka Myyry
Junior BI-konsultti
https://www.linkedin.com/in/miikkamyyry/

Valtteri Naskali
Junior BI-konsultti
https://www.linkedin.com/in/valtterinaskali/

Jaa

Ota yhteyttä