Invenco vahvistaa tietovaraston automaatio-osaamistaan liittymällä mukaan Solitan Agile Data Engine (ADE) -kumppaniksi

Viimeisten vuosien aikana tietovarastoinnin yhtenä merkittävänä kehitysaskeleena on ollut tietovaraston automaatiovälineiden ja -konseptien kehittäminen ja yleistyminen. Tietovaraston automatisoinnin pääasiallisena tavoitteena on laajoissa hankkeissa nopeuttaa huomattavasti tietovaraston rakentamista ja ennen kaikkea ylläpitoa manuaalisen toteutustyön vähentyessä.

Kokemuksemme mukaan tietovaraston automaatiolla on mahdollista tehdä iteratiivista kehitystä ketterästi ja tehokkaasti. Se on erityisen hyödyllinen silloin, kun asiakas on päätynyt Data Vault -lähestymistapaan. Yhä useammin tietovarasto rakennetaan pilvipohjaiselle alustalle, mikä tuo uusia mahdollisuuksia ja haasteita.

Tietovaraston automaation ajatuksena on, että vaikka jokainen tietovarastoprojekti on erilainen, niin tietovarastojen suunnittelussa ja lataamisessa on paljon samankaltaisuutta riippumatta toimialasta. Tietovaraston automaatio-ohjelmistot hallitsevat määrittelyjen ohjaamana tietovaraston rakentamista, sen rakenteiden luomista, latausta ja testaamista. Tämä tuo ryhtiä ja selkeyttä usein vaikeaksi koettuun tietovarastojen rakennustyöhön ja vähentää myös liiallista toteutustapojen henkilöitymistä. Dokumentointi tulee samalla hoidetuksi.

Invenco on ollut mukana useissa hankkeissa, joissa on hyödynnetty erilaisia tietovaraston automaatioteknologioita, joista yhtenä on ollut Solitan kehittämä Agile Data Engine (ADE) DataOps-ohjelmistoalusta. ADE on ketterä kehitys- ja operointiympäristö pilvipohjaisten tietovarastojen rakentamiseen ja tehokkaaseen käyttöön. Palvelu auttaa nopeuttamaan datan keräämistä, varastointia ja analysointia sekä automatisoimaan toistuvat työvaiheet. Asiakasyrityksille yhteistyö tuo etua nopeuttamalla tietovarastointiratkaisujen datapalvelujen kehityssyklejä.

Näiden kokemuksien pohjalta Invenco on lähtenyt mukaan Solitan kumppaniksi myös tälle ohjelmistoalueelle ja kouluttanut useita senioriosaajia ADEn osaajiksi. Koulutuksesta Invencon seniorikonsultit kommentoivat mm. seuraavaa:

”Solita on tehnyt hyvää duunia tuomalla softakehityspuolelta tutut käytännöt data engineering -maailmaan. Erityisen hieno juttu datadevaajan näkökulmasta on henkilöriippuvuuksien poistuminen, kehityskäytäntöjen yhdenmukaistuminen ja tämän myötä kehittäjien ”oman käsialan” vähentyminen. ADE tehostaa merkittävästi työskentelyä, joka mahdollistaa nopeamman iteroinnin pilvipohjaisten tietovarastojen toteuttamisessa – näin myös tekemisen laatu parantuu ja mikä tärkeintä, liiketoiminta saa tarvitsemansa datan käyttöön nopeammin.”

Solita on rakentanut aktiivisesti dataratkaisujen kumppaniverkkoaan Pohjoismaissa.

”Olen erittäin tyytyväinen siihen, että Invenco on lähtenyt ADE-kumppaniksemme. Tämä vahvistaa edelleen Solitan ja Invencon hyvää yhteystyötä, jota olemme tehneet jo usean vuoden ajan monissa hankkeissa”, toteaa Suomen Data-liiketoiminnasta vastaava Mikael Ojala Solitalta.

Jaa

Ota yhteyttä