Data ja integraatiot

Autamme yritystäsi saavuttamaan kilpailuetua datan avulla. Hyödynnämme työssämme vain asiakkaan liiketoiminnan tarpeisiin soveltuvia toimintamalleja ja teknologioita.

Kokeneet konsulttimme auttavat yritystäsi datainfrastruktuurien rakentamisessa, datan hallinnassa hyödyntäen moderneja ja myös vähän varttuneempiakin teknologioita. Tarjoamme myös jatkuvia palveluja ympäristösi ylläpitoon ja jatkokehittämiseen.

invenco data and integration

Moderni data-integraatio ja tietovarasto

Data-integraatiolla tarkoitetaan tiedon integrointia eri tavalla, eri välineillä ja eri frekvenssillä monipuolisen päätöksenteon tueksi. Käytännössä kaiken liiketoiminnan tarvitseman tiedon säilytyspaikkana on jonkinlainen tietovarasto tai tietorakenne. Keskeisiä alueita moderneissa ratkaisuissa ovat tiedon monipuolinen käsittely, yhdistäminen ja lataaminen erilaisiin tietokantoihin ja rakenteisiin.

Tiedon käsittelyyn on tullut monia uusia vaihtoehtoja perinteisen ETL ‑mallin (Extract, Transform, Loading) rinnalle, kuten esimerkiksi tiedon virtualisointi ja pilvipohjaiset integraatioalustat (Azure, AWS, yms…).

Tallentamiseen on perinteisten relaatiokantojen rinnalle kasvanut paljon muitakin vaihtoehtoja, kuten pilvipohjaiset ratkaisut (esim. Snowflake tai Azure Synapses). Lisäksi usein etenkin suurimmissa tietovastohankkeissa hyödynnetään tietovaraston automaatioratkaisuja nopeuttamaan implementointiprojekteja.

Data-integraatiot ja tietovarastohankkeet ovat kuuluneet Invencon ydinosaamiseen perustamista lähtien, joten olemme alan pioneerejä ja asiakkaat luottavat meihin. Seuraamme aktiivisesti alan uusimpia trendejä,  esimerkkinä tietovaraston automaatio. Olemme toteuttaneet useita hankkeita, joissa on hyödynnetty erilaisia tietovaraston automaatioteknologioita. Näistä yhtenä on ollut Solitan kehittämä Agile Data Engine (ADE) DataOps-ohjelmistoalusta.

Informaation hallinnassa tietojen pseudonymisointi- ja anonymisointi on noussut tärkeäksi alueeksi GDPR-lain myötä. Toteutamme auditoinnit ja tarvittavat muutokset datan hallinnassa.

Toteutamme data- ja integraatiohankkeita eri ohjelmistoilla, kuten esimerkiksi MicrosoftOracleIBMInformatica,  Snowflake, Google, AWS ja erilaiset avoimen lähdekoodi-pohjaiset ratkaisut.

Tietovarastointi palveluna

Invenco on kehittänyt Dataa ja Raportointia Palveluna ™-konseptin, joka pohjautuu Azure‑pilvipalveluun, ja johon on yhdistetty myös ratkaisun ylläpito- ja pienkehityspalvelu. Ratkaisun hinnoittelu pohjautuu Azure-kulutukseen sekä valittuun palvelutasoon ja se laskutetaan kuukausittain.

invenco cloud

Tietoarkkitehtuuri ja tiedon mallinnus

Osana tietovarastohankkeen määrittelyjä toteutamme tietoarkkitehtuuriin liittyvää suunnittelua ja tiedon mallinnusta (esim. Data Vault 2.0).

Tietoarkkitehtuurin ja tiedon mallinnuksen tavoitteena on tarjota ymmärrettävä kokonaiskuva organisaation tietosisällöstä päätöksenteon tueksi, ja yhdistää se tietojärjestelmä- ja infrastruktuuriratkaisuihin sekä ydinprosesseihin.

Tietoarkkitehtuuri kuvaa organisaation keskeisen tietosisällön riippumatta järjestelmien asettamista rajoista, joka hankkeen edetessä mahdollistaa tietovaraston, tiedonhallinnan prosessien ja raportoinnin joustavan päivittämisen ja laajentamisen.

Tietoarkkitehtuurin suunnittelussa ja tiedon mallinnuksessa toteutamme laaja-alaisen katsauksen asiakkaamme eri tietovarastoihin ja tietolähteisiin ja laadimme suunnitelman siitä, miten ne yhdistetään operatiivisen liiketoiminnan ja johtamisen prosesseihin.

Tiedon mallinnuksen kuuluu osaltaan myös Master Data Management ‑ratkaisut, joita olemme toteuttaneet useille asiakkaille.

Invencon vahvuuksiin kuuluu molempien eli on-premise- ja pilvitietoarkkitehtuurin yhdistäminen sekä tietoarkkitehtuurin että mallinnuksen osalta.

invenco incontrol

IOT, BIG DATA JA STREAMING

Dataa syntyy jatkuvasti ympärillämme erilaisista digitaalisista prosesseista. Verkkoon kytketyt laitteet, erilaiset tietojärjestelmät, sosiaalinen media, laitesensorit ja monet muut lähteet kuten tabletit ja älypuhelimet luovat ja lähettävät raakadataa yhä suurempia ja kasvavia määriä.

Data voi olla täysin jäsentymätöntä tai jäsennettyä ja sitä syntyy reaaliajassa valtavalla nopeudella. Tällaisten tietomassojen varastointiin, käsittelyyn ja analysointiin eivät perinteiset tietotekniset ratkaisut kykene.

Tarjoamme näihin haasteisiin sekä kaupallisia ratkaisuita että avoimen koodin ratkaisuita. Olemme toteuttaneet ratkaisuita mm. videokuvan tulkintaan, missä puhutaan todella suurista tietomassoista ja vaativasta analytiikasta.

Olemme toteuttaneet IoT-hankkeita myös pienemmille yrityksille (case: Varpaisjärvi)

invenco reporting and analytics

Data science

Data Science ‑hankkeiden olennainen osa on tiedon integrointi – ilman tietoa on mahdoton tehdä syvällisä analyysejä. Usein näissä hankkeissa puhutaankin 80/20 ‑säännöstä, eli 80% työpanoksesta kuluu tiedon etsimiseen, koordinointiin, harmonisointiin ja yhdistämiseen ja 20% itse analysointeihin.

Useilla invencolaisilla yhdistyy kyvykkyydet tehdä molempia. Kaikilla konsulteillamme on syvä tekninen osaaminen. Ja kun se yhdistetään hyvään tilastollisien mallien ja menetelmien osaamiseen, voimme toteuttaa koko Data Science ‑kokonaisuuden. Olemme myös tehneet hankkeita, missä toteutimme tiedon keräämis- ja integrointikerroksen ja asiakkaalla itseltään on tullut analyyttinen kyvykkyys.

Osallistumme aktiivisesti kansainvälisiin Data Science kilpailuihin:

Amazonin metsäpalojen havainnointi tekoälyn avulla

Voimalinjojen kunnossapito ja toimintavarmuuden parantaminen satelliittikuvien perusteella

Invencolaiseen tapaan emme ole sitoutuneet tiettyihin työkaluihin/ohjelmistoihin vaan voimme toteuttaa hankkeita sekä kaupallisilla tuotteilla (kuten SAS ja IBM SPSS) tai avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla (kuten R ja Python).

Kiinnostuitko?

Lähetä yhteystietosi oheisella lomakkeella niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.