Cramo toteuttaa talouden suunnittelun ja konsernipalveluita tuottavien yhtiöiden operatiivisen konsolidoinnin yhdellä ja samalla Tabella Business Tools -ohjelmistolla

Invenco suunnittelujärjestelmä Cramo referenssi

Invencolla ja Cramolla on pitkä yhteistyöhistoria Tabella Business Tools -ohjelmistolla yltäen vuoteen 2015, jolloin aloitettiin Cramon eri maiden talouden suunnitteluprojektin toteutus Tabella Business Tools -ohjelmistolla.

Myöhemmin vuosien saatossa yhteistyö on laajentunut Keski-Euroopasta myös Pohjoismaihin. Viimeisimmän kehitysprojektin tarkoituksena oli parantaa edelleen Cramon konsernitukifunktioiden talouden suunnittelun sujuvuutta siten, että budjettiluvut saadaan reaaliaikaisesti konsernin käyttämästä budjetointijärjestelmästä. Tällöin dataa ei tarvitse enää kierrättää suunnittelukierrosten välissä koko konsernin käyttämään konsolidointijärjestelmän kautta.

Excelin riittämättömyys koettiin Cramolla hankalaksi, mikä johti Cramon tuomaan myös konsernipalveluita tuottavien yhtiöiden taloussuunnittelun, -raportoinnin ja konsolidoinnin samaan ohjelmistoon operatiivisten yhtiöiden kanssa. Sama ohjelmisto – Tabella Business Tools – taipuu siis moneen pörssiyhtiön tarpeeseen. Yhteistyö lähtee luottamuksesta ja luottamusta vahvistavat onnistumiset, mutta myös nopea reagointi toimintaympäristöä koskeviin muutoksiin ja erilaisiin ongelmakohtiin, niitä kun väistämättä tulee vastaan. 

Talouden suunnittelua laajennettiin Tabellassa budjetoinnin lisäksi myös ennustamiseen. Samalla koko talouden suunnitteluprosessista saatiin täysin reaaliaikainen uuden Tabella Cloud ympäristön myötä. Useampi kärpänen siis yhdellä iskulla.

Ketterä scrum-malli projektien toteutuksessa on mahdollistanut nopean ohjelmiston käyttöönottoprojektin sekä myöhempien laajennusosien ja roll-outtien implementoinnin. Tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa, asiakkaan ja toimittajan sitoutuminen, sekä projektin vaiheistus ja ketterä reagointi avoimiin kysymyksiin ja ongelmakohtiin ovat olleet olennaisessa osassa projektin onnistumista. Projektiin mahdollisesti sisältyviä riskejä on pyritty kontrolloimaan mahdollisimman tarkasti ja oikea-aikaisesti, jolloin ennustettavuus projektin etenemisestä on pystytty optimoimaan.

”Saumaton yhteistyö asiakkaan kanssa antaa erinomaiset valmiudet projektin onnistumiselle ja sitä kautta tuo lisäarvoa asiakkaan liiketoimintajohtamiseen, mikä on kaiken keskiössä asiakasprojekteissamme”, toteaa projektipäällikkönä toiminut Senior Consultant Merja Jaakkola.

”Yhteistyö Invencon kanssa toimi hienosti ja olemme lopputulokseen todella tyytyväisiä. Eteen tulleisiin haasteisiin reagoitiin nopeasti, mikä mahdollisti projektin onnistuneen läpiviennin alkuperäisen aikataulun puitteissa”, toteaa Cramon Business Controller Tuomas Ikonen.

Cramo Oyj on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin ja on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 14 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000. Cramo kuuluu Nasdaq Helsinki Oy:n Teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap). Cramon vuoden 2018 liikevaihto oli 779,8 miljoonaa euroa.

Tabella Business Tools on kustannustehokas työkalu yrityksesi raportoinnin, budjetoinnin ja ennustamisen modernisointiin sekä konsernilaskennan osa-alueisiin.

Lisätietoja:
Jorma Erkkilä
jorma.erkkila(at)invenco.fi
puh. 0400-132119

Jaa

Ota yhteyttä