Asiakkailla vahva luottamus Invencoon

Invenco asiakastutkimus

Asiakkaidemme tyytyväisyys palveluihimme ja ratkaisuihimme on meille äärimmäisen tärkeää. Halusimme syventää nykyistä tietämystämme ja siksi toteutimme helmikuussa 2020 asiakaskokemustutkimuksen yhdessä Trustmaryn kanssa. Puhelinhaastattelun aikana kartoitettiin asiakkaan kokemuksen osa-alueet ja kontaktipisteet koko asiakkuuden vaiheelta: osto, myynti, palvelut ja asiakkuus.

Net Promoter Score (NPS), joka mittaa asiakkaiden uskollisuutta ja tyytyväisyyttä oli 20% korkeampi kuin toimialan keskiarvo, mistä olemme erittäin tyytyväisiä. Hyvät tulokset eivät yllättäneet, samaa viestiä olemme kuulleet kentältä suoraan asiakkailtamme ja verkostojemme kautta. Toki kehitettävääkin löytyi, näihin pureudumme nyt innokkaasti.

Ammattitaito nousi selkeästi tärkeimmäksi asiaksi, jonka asiakkaat kokevat tärkeäksi. Konsulteilta odotetaan lisäksi joustavuutta, luotettavuutta ja palveluasennetta. Haastattelujen perusteella Invencon keskeisimmät vahvuudet liittyvät ihmisiin ja heidän toimintaansa. Konsulttiemme kanssa on mukava tehdä hommia, he ovat proaktiivisia ja ottavat hyvin omistajuuden eri aiheista yhteistyössä. Konsulttimme toimivat usein asiakkaiden omien resurssien jatkeena ja tukena.

Invencon konsulttien osaamistasoa pidettiin erittäin korkeana ja se oli vaikuttanut asiakkaiden valintaan. Rekrytoimme kokeneita ammattilaisia, emme laita konsultteja harjoittelemaan asiakasprojekteihin. Asiakas arvostaa sitä, että kun Invencon konsulteille antaa tehtävän, he suoriutuvat siitä hyvin vähällä ohjauksella ja usein jopa suoraan ’lennosta’.

Myös paikallisuuden arvostaminen korostui tutkimuksessa. Tuttu henkilö, joka on ollut pitkään asiakkaan projektissa, on kultaakin arvokkaampi. Kontaktihenkilöiden saavutettavuus sai kiitosta. Asiat hoituvat Invencolla yhden ja saman henkilön kautta sutjakasti. Invencolla on toimipisteet Vantaan lisäksi Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Näin voimme olla lähellä asiakasta ja tarjota henkilökohtaista yhteydenpitoa.

Asiakkailla on hyvin erilaisia odotuksia asiakkuudelle. Säännöllistä henkilökohtaista yhteydenpitoa arvostetaan ja asiakkaan tarpeiden tunnistamista. Toimittajalta odotetaan kykyä haastaa asiakasta, oikeisiin asioihin keskittymistä ja proaktiivisuutta ratkaisujen tarjoamisessa sekä pitkäjänteistä kumppanuutta. Erityisesti pienet yritykset arvostavat, että heitäkin palvellaan, mikä ei ole nykyään itsestäänselvyys monissa toimittajayrityksissä. Ketteryys on Invencon yksi vahvuuksista, jota useimmat asiakkaat arvostavat suuresti. Joustavaa asennettamme kiiteltiin. Tämän ansiosta kaikista asioista on mahdollista sopia ja suunnitelmia voi tarvittaessa muuttaa tilanteen mukaan.

Invencon työntekijöiden tyytyväisyys kasvussa

Oman henkilöstön tyytyväisyys korreloi yleensä suoraan asiakastyytyväisyyteen. Tuoreimmassa henkilöstökyselyssä työtyytyväisyys on Invencolla parantunut kautta linjan edellisvuodesta ja tämä näkyy selvästi myös asiakkaille päin. Voimme tarjota työntekijöillemme työympäristön, jossa voi kehittyä ammatillisesti, vapautta oman työn organisointiin ja mielenkiintoisia asiakasprojekteja.

Hyvin moni asiakkaamme kommentoi Invencon olevan parhaita kumppaneita, kenen kanssa he ovat työskennelleet. Tästä on kiitollisena ja nöyränä hyvä jatkaa yhteistä matkaa asiakkaidemme kanssa!

Toimitusjohtaja Sakari Pitkäsalo

Jaa

Ota yhteyttä